Vill du ha hjälp med revision, skatt eller rådgivning?

Vi har lång och bred erfarenhet inom revision, skatt och rådgivning.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

En del av vår samlade expertis:

 • Redovisningsfrågor
 • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar
 • Ekonomistyrning, budget- och likviditetsplanering
 • Skattefrågor och skatteplanering
 • Inkomstdeklarationer
 • Ekonomiska analyser
 • Omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Emissioner och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket
 • Biträde vid myndighetskontakter
 • Förvärv och försäljning av företag samt företagsvärderingar
 • Due Diligence
 • Utlandsetableringar och internationalisering
 • Obeståndsärenden